Zgodnie z obowiązującym w Polsce Prawem budowlanym właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani sa regularnie przeprowadzać pomiary elektryczne oraz przeglądy instalacji elektrycznych, aby zapobiegać możliwym awariom oraz zapewnić bezpieczeństwo użytkowania. Norma PN-HD 60364 wymaga, aby częstotliwość okresowego sprawdzania instalacji była ustalana z uwzględnieniem rodzaju instalacji i wyposażenia jej zastosowania i działania, wpływ warunków zewnętrznych, na które narażona jest instalacja. W szczególnych przypadkach, mogą zostać zastosowane krótsze okresy pomiędzy kolejnymi sprawdzeniami. Zalecane są przede wszystkim w miejscach szczególnego zagrożenia m.in., w których występuję podwyższona wilgotność, w strefach wybuchowych o wyziewach żrących, przestrzeniach otwartych oraz stwarzających zagrożenie ludzi.

Kategorie: FAQ

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *