Kiedy należy przeprowadzać badania instalacji elektrycznej?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce Prawem budowlanym właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani sa regularnie przeprowadzać pomiary elektryczne oraz przeglądy instalacji elektrycznych, aby zapobiegać możliwym awariom oraz zapewnić bezpieczeństwo użytkowania. Norma PN-HD 60364 wymaga, aby częstotliwość okresowego sprawdzania instalacji była ustalana Czytaj dalej…