Wykonujemy profesjonalne pomiary elektryczne i przeglądy instalacji elektrycznych. Posiadamy niezbędne kwalifikację, które uprawniają nas do przeprowadzenia przeglądów instalacji, a do swoich prac wykorzystujemy mierniki z aktualnymi świadectwami wzorcowania. Pomiary wykonujemy na różnego rodzaju obiektach m.in. przemysłowe, mieszkalne, usługowo-handlowe, biurowe, medyczne. Ponadto wykonujemy również pomiary elektryczne w pomieszczeniach objętych strefą zagrożenia wybuchem (Ex). Naszym kluczowym zadaniem przy wykonywaniu pomiarów jest sprawdzenie czy użytkownik danej instalacji może czuć się bezpiecznie oraz dodatkowo czy nie ma zagrożenia przed niepożądaną awarią.

Przy każdej z wykonanych usług otrzymują Państwo od naszego zespołu:

 • Protokoły pomiarowe z oceną wyników (oryginał+ wersja elektroniczna)
 • Świadectwa kwalifikacyjne osób wykonujących pomiary
 • Świadectwa wzorcowania mierników, którymi wykonywane były pomiary
 • Kartę uwag i zaleceń, jeżeli występują jakieś nieprawidłowości

W ramach wykonywanych usług oferujemy

 • pomiar ciągłości przewodów
 • pomiar rezystancji izolacji
 • pomiar impedancji pętli zwarcia
 • pomiar rezystancji uziemienia
 • pomiar rezystywności gruntu
 • badanie wyłączników różnicowo prądowych
 • pomiar napięć dotykowych rażenia
 • pomiar elektronarzędzi
 • pomiary funkcjonalne stacji ładowania pojazdów elektrycznych
 • pomiary funkcjonalne instalacji fotowoltaicznej
 • pomiar natężenia oświetlenia
 • badanie termowizyjne
 • sprawdzenie instalacji odgromowej

Każde zlecenie jest rozpatrywane indywidualnie, często na podstawie wizji lokalnej lub rozmowy telefonicznej. Cena przedstawiona w ofercie zależy od wielu czynników m.in. od wielkości i rodzaju instalacji. Zapraszamy do kontaktu abyśmy mogli sporządzić optymalną ofertę dla Państwa.